inclusief ondernemen

Als openbare of non-profit organisatie, vind je het ongetwijfeld ook een must om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen in je personeelsbestand en in te zetten op inclusief ondernemen. Deze maatschappelijke rol beperkt zich niet enkel tot instroom, maar manifesteert zich ook bij doorstroom, groei en ontwikkeling van de medewerkers en leidinggevenden. En hierop willen we bij Poolstok de focus leggen. 

 

Het thema ‘inclusief ondernemen en diversiteit’ willen we ruim interpreteren. We bieden ondersteuning aan organisaties die mensen uit bepaalde doelgroepen willen kansen geven, we denken hierbij aan personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte, aan personen met een migratieachtergrond of vluchtelingen, oudere werknemers, jongeren met een opleidingsachterstand, kortgeschoolden of personen die in de loop van hun carrière met een concrete problematiek worden geconfronteerd …

 

We willen organisaties ook begeleiden rond verscheidene diversiteitsvragen: Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie de diversiteit van de samenleving weerspiegelt? Hoe ga je om met een divers team? Hoe bouw je een diversiteitsbeleid uit? Hoe voer je doordacht taalbeleid? Hoe moeten leidinggevend omgaan met diversiteitsvraagstukken? Hoe creëer je nieuwe kansen voor je werknemers die langdurig ziek zijn? … Poolstok wil je in contact brengen met partners die zich hierin specialiseren.

 

Een belangrijke partner in inclusief ondernemen is VDAB. VDAB biedt namelijk via gespecialiseerde diensten ondersteuning bij instroom of coaching van medewerkers die door bepaalde omstandigheden in hun loopbaan extra en gespecialiseerde begeleiding nodig hebben. Door de financiering via VDAB is dit gedeelte van de dienstverlening voor u gratis. Meer informatie vind je op de website van VDAB.

Lokale besturen kunnen voor ondersteuning bij hun divers personeelsbeleid ook terecht bij Diverscity, het samenwerkingsverband tussen VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB: www.diverscity.be

 

Raamcontracten

Ondersteuning bieden aan personen met een arbeidshandicap:

Enimo vzw

Onderaannemers (GOB's):
Divergent
Compaan

Ondersteuning bieden aan personen met een grote(re) afstand tot de werkplek/arbeidsmarkt:

Risesmart

Sterpunt inclusief ondernemen

Mentor vzw in samenwerking met:
Steunpunt Tewerkstelling vzw
HIVSET vzw
Stebo vzw 
Deze organisaties zijn actief lid van het Sterpunt Inclusief Ondernemen - de werkplekarchitecten.

Groep Intro (samen met WEB vanuit het platform I-Diverso)