functie- en salarisadvies

functieclassificatie en functieweging

Je organisatie heeft baat bij goede functiebeschrijvingen en -classificaties. Die scheppen immers klaarheid in de wirwar van taken en doelstellingen die je medewerkers moeten opnemen.

Een degelijke classificatie van functies en een objectieve weging geven een waardevolle aanzet voor een gepaste verloningsstrategie.

  • Een goede functieomschrijving zorgt voor de onderlinge afspraken en verwachtingen rond de uitoefening van de functie en voor duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de functiehouder. Ook de relatie met andere personeelsleden in de organisatie wordt zo duidelijker. Een goede functieomschrijving beschrijft ook de competenties die nodig zijn voor een bepaalde functie.
  • Functieclassificatie en functieweging  ordenen functies op een systematische en objectieve  manier, waardoor ze duidelijk afgelijnd worden tegenover elkaar.
  • Functiebeschrijvingen, functieclassificatie en functieweging spelen ook een strategische rol binnen de organisatie omdat ze een basis vormen voor een geïntegreerd P&O-beleid.

Poolstok kan je ondersteunen bij:

  • de opmaak van functiebeschrijvingen
  • de opmaak van een functieclassificatie, waarbij gelijkwaardige functies worden samengebracht binnen eenzelfde functiegroep
  • een functieweging, die resulteert in een rangorde van de (referentie)functies binnen een organisatie
  • het individueel wegen van functies zonder een volledige classificatie, bijvoorbeeld om te weten of een functie moet worden ingeschaald op niveau A of B, A4 of A5 enz.

 

salarisadvies

Op basis van een betrouwbare en op maat gemaakte functieweging en functieclassificatie kan de vertaalslag gemaakt worden naar een duidelijke en billijke salarisstructuur en loonbeleid.

Om tot een goede beloningsstrategie te komen is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de uitdagingen, de cultuur en de visie van je organisatie en van de interne en externe factoren die een rol spelen in het ruimere P&O-beleid.

Poolstok kan je begeleiden bij:

  • de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van het salaris- en arbeidsvoorwaardenbeleid
  • het uitvoeren van salarisstudies
  • het uitvoeren van salarisbenchmarks, op basis van uitgebreide datasets met een ruime scope aan relevante referentiefuncties, binnen diverse sectoren.

 

raamcontracten

Hudson, Berenschot, EY

“Poolstok introduceerde een functieclassificatiesysteem dat door het personeel blijvend wordt geapprecieerd.”
Didier Nachtergaele
Afgevaardigd bestuurder bij sogent