evaluatie en performance management

je medewerkers beoordelen

Je wil dat je medewerkers goed werken en mee evolueren met jouw organisatie. Maar is dat niveau gepast voor henzelf én voor de noden van je organisatie? Weten ze aan de hand van concrete afspraken waar ze aan moeten werken? Behalen ze hun doelstellingen? En kunnen ze zelf inschatten of ze op de goede weg zijn?

Een goede evaluatie begint bij de identificatie van de doelen van je organisatie. Om die te kunnen behalen, bepaal je op basis van die organisatiedoelen individuele doelen voor je medewerkers. Je evalueert je medewerkers aan de hand van deze doelen. Medewerkers beoordelen betekent ook meer dan één formeel gesprek per evaluatieperiode.

Een eerlijke en correcte evaluatieprocedure is dus essentieel. Bovendien moet er binnen de organisatie een draagvlak zijn voor zo’n procedures. Een goede strategische aanpak en een projectmatige, permanente begeleiding verzekeren een goed evaluatiesysteem.

Poolstok begeleidt je bij:

  • de doorlichting en optimalisatie van je bestaande evaluatiesysteem
  • de uitwerking van een nieuw systeem
  • de uiteindelijke invoering van een systeem, met aandacht voor informatie, communicatie, overleg, opleiding, training en coaching op het terrein
  • het uitvoeren van evaluaties, onder andere van decretale graden
  • de implementatie van het evaluatie-instrument dat we zelf ontwikkelden, de Evaluwijzer

 

evaluatie van decretale graden

Poolstok kan je begeleiden bij de evaluatie van de decretale graden (secretaris, stad/gemeente en OCMW, provinciegriffier, financieel beheerder stad/gemeente, OCMW en provincie).

Poolstok schakelt een gespecialiseerd extern bureau in voor de uitvoering. Wij zorgen voor de kwaliteit van de diensten, zodat de opdracht zo adequaat mogelijk wordt uitgevoerd.

 

evaluwijzer

Poolstok ontwikkelde samen met Accord Group de Evaluwijzer, een online softwaretoepassing waarmee je de prestatiebeoordeling van je medewerkers eenvoudig, snel en efficiënt kan opvolgen.

Met Evaluwijzer kan je de evaluatieprocedure in je organisatie automatiseren en beheren. Evalueren wordt zo een stuk gemakkelijker en sneller. Het gebruik van grafieken en scores maakt het evaluatieverslag overzichtelijk en geeft je een goed inzicht in de prestaties.

Het systeem kan bovendien probleemloos geïmplementeerd worden in eender welke organisatie en kan volledig afgestemd worden op het specifieke evaluatieproces van je organisatie.

bekijk een demo van Evaluwijzer

 

performance management

Er beweegt wat op het domein van performance management. De wetenschappelijke wereld stelt zich luidop vragen bij de zin en onzin van evalueren en organisaties beschouwen het klassieke, tweejaarlijkse evaluatiegesprek intussen niet meer als een evidentie.

Overheidsorganisaties willen minder investeren in de obligate evaluatiegesprekken en meer inzetten op performance management, een open feedbackomgeving en processen die individuele performantie verhogen. Het huidige regelgevend kader geeft overheidsinstellingen immers de ruimte om verder te werken aan een modern P&O-beleid, ook op vlak van evalueren.

Poolstok kan jouw organisatie ondersteunen bij het doorlichten, ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een performance managementsysteem en het stimuleren van een open, permanente feedbackcultuur.

 

raamcontracten

Evaluatie top, kader & leidinggevenden: Accord Group, Hudson, Key ConsultSearch & Selection 

Performance Management systemen: BDO Management, Delta i, Hudson, Key-Consult, Möbius