Evaluatie

Poolstok helpt je bij het evalueren van topambtenaren, leidinggevenden en kaderleden

Poolstok ondersteunt je samen met haar partners door te helpen bij de evaluatie van decretale graden zoals de (adjunct) algemeen en financieel directeur op stedelijk of gemeentelijk niveau, de provinciegriffier op provinciaal niveau, het managementteam…

Bij de evaluatie wordt zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie geïntegreerd waarbij de focus op het concrete gedrag van de geëvalueerde centraal staat, dit draagt bij aan een kwalitatieve evaluatie. De evaluatie gebeurt op basis van de resultaatsgebieden, competenties en doelstellingen (SMART) die in het begin van het traject bepaald worden. Een typisch voorbeeld voor deze dienstverlening is de klassieke evaluatiecyclus van 2 jaar voor decretale graden met inhoudelijk het plannings-, het functionerings- en het evaluatiegesprek met hieraan gekoppeld een 360° bevraging.