Coaching

Coaching van teams of individuen: Poolstok gaat voor een match tussen coachees en coach

Staan er grote veranderingen voor de deur? Wil je de onderlinge relaties in je team versterken? Of wil je bepaalde competenties bij je medewerkers beter ontwikkelen? Poolstok is er voor je bij het begeleiden van teams of individuen, zowel op het niveau van de medewerker als van de manager.

Een ding is zeker: professionele coaching gebeurt steeds op maat, in functie van de situatie en de eigenheid van de organisatie. Coaching kan zowel ingezet worden om bestaande problemen op te lossen of om de organisatie te wapenen tegen de toekomst. Poolstok zoekt samen met zijn dienstverleners naar de geschikte coach voor jouw project en naar een optimale match tussen coachee en coach.

Een greep uit het aanbod  

  • de evolutie van een medewerker naar een andere functie, het opnemen van bijkomende verantwoordelijkheden, het aansturen van een groter, meer divers team
  • het groeiproces van individuele personeelsleden of teams naar een gewenst niveau, verbetering van samenwerking, prestaties of performantie
  • de ontwikkeling van waarden- of gedragscompetenties, inwerken van nieuwe medewerkers in een organisatiecultuur
  • de begeleiding van mentors en projectleiders in de organisatie
  • uitwerking of implementatie van een beleidskeuze of veranderingstraject
  • de begeleiding van het managementteam, zowel strategisch als operationeel