coaching

begeleiding van teams en individuen

Staan er grote veranderingen voor de deur? Wil je de onderlinge relaties in je team versterken? Of wil je bepaalde competenties bij je medewerkers beter tot ontwikkeling laten komen?

Poolstok ondersteunt je bij al je coachingopdrachten. We begeleiden zowel teams als individuen, zowel op het niveau van de medewerker als van de manager. Professionele coaching gebeurt steeds op maat, in functie van het probleem dat zich stelt en de eigenheid van je organisatie. Via Poolstok krijg je dus geen standaardaanpak opgelegd.

Individuele en teamcoaching kunnen opgestart worden vanuit:

 • een curatieve context, waarbij de klemtoon ligt op het oplossen van bepaalde problemen.
 • een preventieve context, waarbij de klemtoon ligt op een proactieve aanpak van uitdagingen voor het individu of het team

 

enkele voorbeelden

Je kan gebruik maken van dit aanbod voor:

 • de evolutie van een medewerker  naar een andere (bijvoorbeeld leidinggevende) functie de ontwikkeling van teams, zowel op het vlak van samenwerking als performantie
 • het groeiproces van individuele personeelsleden of teams naar een gewenst niveau
 • het opnemen van een (bijkomende) verantwoordelijkheid of project, bijvoorbeeld leidinggevenden die een groter, meer divers team moeten aansturen
 • de uitwerking of implementatie van een beleidskeuze of veranderingstraject
 • de ontwikkeling van waarden- of gedragscompetenties
 • de verbetering van de prestaties van individuele personeelsleden of teams
 • de begeleiding in de loopbaan
 • het inwerken van nieuwe personeelsleden in een functie of organisatiecultuur
 • de begeleiding van mentors en projectleiders in de organisatie
 • het oplossen van onderlinge conflicten of functioneringsproblemen
 • de begeleiding van het managementteam, zowel strategisch als operationeel

 

raamcontracten

Aligno Management, Ascento, Drieghe Luc ManagementadviesKey Consult, Levuur, Qi Advice, The Coaching Square.

 

video

Nina De Blieck, stad Gent, getuigt:

“Om te blijven werken aan de ontwikkeling van onze leidinggevenden hebben wij beroep gedaan op Poolstok.”
Nina De Blieck
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming Stad Gent