afwijken van de diplomavoorwaarden

inzetten op kennis en ervaring

In sommige gevallen kan je als overheidsorganisatie een vacature ook openstellen voor mensen die niet over het juiste diploma beschikken, maar die wel een bepaalde ervaring hebben. De diplomavoorwaarde wordt dan vervangen door een gerichte vraag naar ervaring. Die ervaring of kennis kan op het werk, thuis, door een hobby, in een schoolcontext,... verworven zijn.

Bijvoorbeeld:

  • kandidaten die in hun vrije tijd bezig zijn met programmeren en daar zelfs opleiding voor volgden, maar geen informaticadiploma hebben
  • kandidaten die al jaren in de privésector werken als ploegbaas, waarbij ze leiding geven aan enkele werknemers, maar geen diploma hebben
  • kandidaten die ervaring hebben als administratief medewerker en een bijkomende cursus secretariaat hebben gevolgd, maar niet het juiste diploma hebben om voor een vacature van management assistent te solliciteren

 

werkwijze

Als je van de diplomavoorwaarde wil afwijken, dan moet je dit als organisatie kunnen motiveren, bijvoorbeeld omdat het om een knelpuntberoep gaat. Of je van de diplomavoorwaarde kan afwijken en hoe de selectieprocedure er dan uit ziet, is afhankelijk van de statutaire bepalingen van je organisatie.

Kandidaten die niet het gevraagde diploma maar wel de gevraagde ervaring hebben, leggen in eerste instantie doorgaans een niveau- en competentietest af. In die test worden ze vergeleken met de normgroep (bv. masters of bachelors). De resultaten van die test kunnen worden overgedragen van het ene naar het andere bestuur.

Wens je hierover meer informatie? Neem gerust contact met ons op.