competentiegericht interview

In een competentiegericht interview gaat de selectieverantwoordelijke na of jij de competenties hebt die belangrijk zijn voor de functie.

Het basisidee achter een competentiegericht interview is dat het verleden de beste voorspeller is van de toekomst. Daarom wordt in een competentiegericht interview vaak de STAR-techniek toegepast, wat staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Dit houdt in dat de selectieverantwoordelijke je vraagt om een bepaalde situatie uit het verleden toe te lichten en om daarbij aan te geven wat je taken waren, welke acties je effectief ondernomen hebt en wat het uiteindelijke resultaat daarvan was. Hoe concreter jij dit aan de interviewer kan toelichten, hoe beter hij of zij zal kunnen inschatten of jij over de juiste competenties beschikt.

Tijdens het competentiegericht interview gaat men vaak ook dieper in op de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst. Het is ook mogelijk dat verschillende elementen (zoals het uitdiepen van je cv en het bevragen van enkele competenties) gecombineerd worden in één interview.

Welke competenties, kennis en vaardigheden tijdens het interview bevraagd zullen worden, vind je terug in het selectiereglement of de infobrochure bij het vacaturebericht.

Je kan je goed voorbereiden op dergelijke interviews door op voorhand al na te denken over je motivatie voor de functie en de organisatie en over voorbeelden die je kan aanhalen om aan te tonen hoe jij de gevraagde competenties in de praktijk brengt.

Geen idee wat te verwachten? Bekijk ons filmpje over de STAR-methode: