case study

Vaak is specifieke kennis vereist voor een functie. Via een case study gaan we na of je over voldoende inhoudelijke bagage of inzicht in het domein beschikt en of je die kan omzetten in de praktijk.

Tegelijkertijd gaan we na of je een probleem kan analyseren en of je op een creatieve manier tot een oplossing kan komen. Indien je zelf nog geen relevante kennis hebt opgebouwd in een gelijkaardige functie, kan je je toch voorbereiden door de kennisvereisten in het functieprofiel grondig na te gaan en relevante informatie op te zoeken.

Het is belangrijk dat een gevalstudie steeds wordt opgesteld door mensen die zich voldoende kunnen inleven in de functie zelf. Daarom doen we hiervoor een beroep op input van mensen uit de sector.

Een case study komt vaak voor in combinatie met een jurygesprek, waarbij je jouw oplossing dient toe te lichten aan een jury.