assessment center

In een assessment center observeren we jouw gedrag door middel van een reeks praktijkgerichte oefeningen die afgestemd zijn op de functie, zoals een analyse- en presentatieoefening, een postbakoefening, een planningsoefening, een rollenspel, …

Naast gedragsobservaties gebruiken we ook meer klassieke selectietechnieken, zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, een diepte-interview, cognitieve vaardigheidsproeven, …

Door verschillende meetmomenten en -situaties te gebruiken, brengen we jouw vaardigheden en gedragskenmerken genuanceerd in beeld.